Plasma cutting machine

  Application industries: sheet metal manufacturing industry, general machinery, etc.

 -Smooth cutting surface, small thermal deformation, fast cutting speed

Cutting size: ≤1500mm*6000mm

Plate thickness:≤5mm

Fuzhou Office:Floor 12, Buliding D,Unis Sci-Tech Park,Fuzhou,Fujian, China

Fuzhou Luoyuan Factory:Building13,The Songshan Area of Fuzhou Taiwanese Investment Zone,Songshan Town, Luoyuan County,Fuzhou,Fujian